FUN - Svatojánské slavnosti NAVALIS - Aktualizace programu

15/05/2022 - 17:00
15/05/2022 - 22:00

Milí Draci a Dračice, po roku tu máme další pravidelnou akci na které se účastníme. Před rokem sice jenom na doublekayaku a v 1. povodňovém stupni, ale ani to nás neodradilo. Takže pojďme složit dračí posádku, ať můžeme vyrazit s plně nazdobenou dračí lodí (indonéskou). Lze přizvat své blízké a kamarády pádlaře.

Čeká nás plavba plavební komorou na Smichove, plavba pod Karlův most, zajížďka na Čertovku, pak pod přeživší oblouk Juditina mostu, závodní regata lodí mezi mosty (s možností vyhrát pohár zdobený Janem Nepomukem), další program nám zpestří orchestr který bude hrát na pontonu a to vše v bezprostřední blízkosti. Veliká škoda je, že už se nemůže pořádat spektakulární ohňostroj a přelet parašutistu pod oblouk Karlova mostu: https://www.youtube.com/watch?v=lhOTyxqriRw.

Časový program a další info od pořadatele: https://www.navalis.cz/

Důležité položky programu:

17:00 - sraz na loděnici - příprava lodí, osvětlení, rozdělení do lodí
max. 17:50 - vyplutí směrem dolů po proudu
18:45 - Musíme být připravení společně s veslicemi pod Jiráskovým mostem
a na pokyn splujeme komorou dolů
19:00 - přerušení provozu plavební komory Smíchov
19:00 - 19:30 - Cesta do Čertovky, splutí pod Mánesův most
19:45 - Maraton Neretvanský - závod postupně 5 lodí Chorvati z Neretvy, skuly a na závěr to nejlepší - dračí lodě.
- závod startuje kardinál mávnutím benátskou vlajkou
- zazní výstřel ostrostřelců
- jedeme do 6.oblouku s mřížkou (bude zde loď p. Schwarz - červená záchranářská)
19:50 - Po proplutí oblouku se lodě stáčejí DOPRAVA za žluté bóje SPS/PLV a vyčkávají na seskok Marka Rahbaniho a teprve POTÉ můžou jet do soulodí, dle potřeby na Juditu (přístaviště pod Juditiným mostem) nebo na OBČERSTVENÍ na konci pontonu Lávka
19:50 - vyplují také otužilci s pochodněmi
19:55 - sezbírání otužilců
- následuje seskok
20:03 - předpokládaný dopad Marka Rahbaniho po úspěšném seskoku obloukem Karlova mostu
20:05 - obnovení provozu plavební komory Smíchov

Seskok pěti paragánů, kteří budou dopadat na vojenský ponton.
Při jejich dopadu začátek koncertu - orientačně ve 20:30

Koncert od 20:30 do 21:30

-  20:50 Dominik kardinál Duka pronese na podiu AMEN - Pavel Schwarz dává znamení všem lodím aby zdravily / troubily, odplouvá žehnat lodím za doprovodu dobrovolných hasičů Prahy 1

po skončení koncertu ve 21:30 plujeme směremk PK SMíchov

21:45 - obnovení provozu plavební komory Smíchov 

22:00 - proplavení komorou a cesta na loděnici

23:00 - příjezd na loděnici, úklid vybavení a lodí atd.
23:30 - zakončení celé akce 

 Poznámky k proplouvání:
- koridor mezi Soulodím a podiem – je potřeba dost místa pro manévry
- zvýšená pozornost všech během koncertu kolem podia
- zvýšená pozornost kolem bafajících ohňů
zvýšená pozornost gondoly, ladje, dračí lodě

Posádky:

Posádka PDBC Strakonice
buben Barča? 16-18 lidí Strakonce
1 Jana K.
2 Ivana K.
3 Honza Čapek 
4 Honza Čapek +1
5 Lucie
6 Petr Z
7 Zuzka R.
8 Lenka
9 Luboš R.
10 Zuzka H.
11 Šárka
12 Šárka + 1
13 Peter
14 Markéta
15 Markéta + 1
16 Severský drak 1
17 Severský drak 2
18 Severský drak 3
19 Severský drak 4  
20 Jožo  
kormidlo Tonda  


Garant akce: tipněte si

Komentáře

Navalis

taky +1

Navalis

+1 ode mne

Navalis

+ Barca

+23

+7 od SeverskyDrak
+1 Bara
+1 JanaS
+14 Strakonice

Syndikovat obsah