Aktuální situace - COVID-19

AKTUÁLNĚ:

TRÉNINKY KLUBU

- tréninky na vodě jsou již jen individuální. Na loděnici choďte nejlépe ve sportovním oblečení, po tréninku se rychle převlečte a neprodleně opusťte prostor loděnice - nezdržujte se v žádných prostorách loděnice déle než je nutné.
- Zimní tréninková sezóna byla zahájena - v současné době probíhají tréninky doma, bez společného setkávání

Protiepidemický systém ČR určuje stupeň opatření k omezení šíření nemocí jako Covid atd. Pro sport platí tato pravidla:

 

 

Pro naši činnost to znamená následující:
Při stupni 4 a 5 nebudou společné tréninky.
Pro znovuobnovení společných tréninků je třeba stupeň 3 a nižší - Při stupni 3 je možné obnovit tréninky v posilovně či tělocvičně a na trenažerech. Bude možné obnovit i tréninky na pádlovacím bazénu.

Pozn. Při stupni 3 není zatím jasné omezení kolektivních sportů a jejich tréninků. čeká se na další upřesnění MZČR.
Pozn. Konečné rozhodnutí o zahájení tréninků je dáno také rozhodnutím provozovatelů sportovní zařízení otevřít. Stále totiž platí opatření pro provoz a ty nemusí být provozovatelé ochotni, nebo schopni splnit.

PROVOZ LODĚNICE od pátku 18.12.2020:
* uzavřena je posilovna, trenažérovna, tělocvična i sauna nejméně na 14 dní a dále dle aktuálních opatření (stále trvá)
* na venkovních sportovištích lze sportovat do max. počtu 6 osob
* restaurace bude vydávat klíče a případné občerstvení pouze z okénka a to do 20:00. S tím souvisí i omezení provozu recepce kvůli karanténě. NOSTE SI PRŮKAZKU či doklad totožnosti. 
* šatny (jakožto vnitřní prostory venkovních sportovišť) jsou také uzavřeny
- Pozor - od 27.12. přecházíme do stupně pět podle PES - to znamená omezení venkovních sportů na maximálně 2 osoby. Ostatní omezení se nemění, už ani není co více omezovat.


Připomínám povinnost mít zakrytý nos a ústa při vstupu do budov v areálu TJ Kotva Braník.

- KORMIDELNICKÝ SEMINÁŘ PDBC byl odložen na rok 2021

Děkujeme za pochopení.

V případě pochybností, nebo upřesnění nás prosím kontaktujte.

Výkonný výbor - Pražského klubu dračích lodí
Aktualizováno dne: 23. 12. 2020

PDBC_Coronavirus_logo
Datum konání: 
Úte, 17/03/2020
Syndikovat obsah