Průkaz vůdce malého plavidla

Řidičák na loď, čili správně VMP - průkaz vůdce malého plavidla. Plastová kartička formátu kreditky je potřebná pro dračí lodě a oficiálně by na lodi měl vždy být někdo s tímto průkazem (nejsprávněji kormidelník). Průkaz je mimo jiné také potřeba pro motorové čluny nad 4kW výkonu.

Jak průkaz získat:
Průkaz vydává státní plavební správa (SPS) Praha, Děčín, Přerov po složení potřebných zkoušek. Není potřeba absolvovat žádný kurz.
Na SPS všem ochotně poradí a dobré informace jsou i na jejich stránkách.

Potřebné formuláře:

Potvrzení o zdravotní prohlídce:
získáte u svého lékaře za poplatek cca 0 – 500,- Kč

Formulář žádosti o vydání plavebního dokladu:
kolek 500,- Kč + průkazové foto. (Lze platit na místě).

Formuláře přinesete v úředních hodinách na SPS (1. patro, č. dveří 115) a dohodnete termín zkoušky. V sezóně jsou termíny plné tak 3 měsíce dopředu. Termíny pro zkoušku zjistíte zde: http://plavebniurad.cz/dok-os/zkousky/terminy-zkousek

Kategorie:
M20 - člun o výkonu do 20 kW, teoretická zkouška
M - člun s neomezeným výkonem motoru, teoretická i praktická zkouška.
S20 - plachetnice o celkové ploše plachet do 20 m2, teoretická zkouška.
S - plachetnice bez omezení celkové plochy plachet, teoretická i praktická zkouška.
M20 a S20 - omezení pro věk od 16 let.
Oblast I - vnitrozemské vodní cesty bez další zkoušky.
Oblast C - plavba na moři do 0,75 námořní míle od břehu + další omezení, teoretická zkouška

Pro dračí loď postačí základní M20. Když už se ale budete učit, doporučuji si přidělat S20 a C - moře. Budou to pak 3 po sobě jdoucí oddělené testy. Případně i s rozšířením M, kdy náseduje jednoduchá praktická zkouška.

Zkouška
M20 je povinná, nutno uspět pro připuštění k daším testům. Pokud uděláte M20 a pak nezvládnete S20 nebo C, můžete si přijít zopakovat jen to, co jste nedali nebo vzít co máte a zbytek zrušit.

Na zkoušku si lze na SPS zakoupit sadu knížek za cca 500,- Kč (3 sady má klub). Nejdůležtější jsou brožury s testovými otázkami. Zkušební test je výběr z těchto otázek. Tedy doporučiji se je naučit.

Zkoušky se vykonávají na počítači ve zkouškové místnosti (přízemí SPS).
Nezapomeňte občanku. Opisovat nelze, ale času je dost. Doporučuji před ukončením překontrolovat odpovědi a dobře číst všechny možnosti. 
Test si lze vyzkoušet i nanečisto na
http://www.spspraha.cz/zkousky/Zkousky.aspx
Takhle přesně vypadá zkouška, doporučuji vyzkoušet ovládání.
V otázce je vždy právě jedna správná odpověď, je dán počet přípustných špatných odpovědí.
M je základ, doporučuji dobře nastudovat, zvládnete i za jeden den. Bez přečtení materiálu to nejde, jsou tam věci které nevymyslíte, neznáte ani neodhadnete. Jen u plachet pokud nevíte, tak lze částečně použit pravidlo, že pokud to není úplná blbost, tak nejdelší odpověď je správná. Moře je náročnější, ale dá se z něho mnohé pochopit.

Praktická část
se provádí před zkouškou. Nutno si zajistit (http://plavebniurad.cz/predpisy/predpis.php?typ=i&id=63).

Průkaz
vyhotoví ihned.

V příloze najdete naskenované knížky pro studium před zkouškou

Více na http://plavebniurad.cz/dok-os/vmp

Vyhláška upravující kategorie průkazů a další podmínky: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-42#cast1

Datum konání: 
Čtv, 14/04/2016
Syndikovat obsah