Volební valná hromada PDBC - 02/2023

16/02/2023 - 18:30
16/02/2023 - 21:00

Přijměte pozvání na valnou hromadu - členskou schůzi Pražského klubu dračích lodí z.s., která bude zároveň volební valnou hromadou.

Místo konání: Naše loděnice na TJ Kotva

Jednací sál TJ Kotva
U ledáren 1557/1
147 00  Praha, Braník
Praha 

https://mapy.cz/s/1gXhD

Přeběžný program:

1) Volby do klubových orgánů
2) Ostatní předem přihlášené body
3) Diskuze

Časový plán
18:30 = sraz účastníků, registrace členů, kontrola příspěvků a ověřování plných mocí pro delegované hlasy 
18:45 = jmenování sčítacích komisařů 
         = Volby
- do výkonného výboru 
- do kontrolní komise 
- na pozici trenéra klubu

(vždy nejprve představení kandidátů, volební řeč kandidáta a pak hlasování, ščítání hlasů a oznámení výsledků) 
 

    = Ostatní předem přihlášené body
(bude upřesněno i dle návrhů od členů klubu. Členové klubu se mohou přihlašovat s tématy, která chtějí prodiskutovat na valné hromadě - na klubový mail. Podklady k projednávání bodů jsou přijímány do 10. 2. 2023)

  = Diskuse na závěr.

Předpokládaný konec ve 21 hodin. Pokud předem přihlášené body překročí čas 21:00 nebude diskuze zařazena.

POZOR!

Účast všech členů klubu je nutná abychom byli usnášeníschopní a mohli tak zvolit nové klubové orgány. V případě, že se nemůžete účastnit osobně, máte možnost delegovat svůj hlas na někoho, kdo bude přítomen a kdo bude hlasovat vaším jménem.

Při volbách do orgánů klubu může člen klubu nést pouze jeden delegovaný hlas, tedy může hlasovat maximálně dvěma hlasy.

Svůj hlas můžete delegovat pomocí plné moci, kterou ve formě emailu pošlete osobě, na kterou svá hlasovací práva převádíte. Vámi pověřená osoba se pak tímto emailem prokáže při registraci členů na začátku volební hromady.

Pravidla voleb si přečtěte zde: http://praguedragons.cz/cs/content/nominace-prihlasky-do-klubovych-voleb-na-rok-2023

Pro účast na valné hromadě musíte být řádným členem - pokyny k placení členského příspěvku obdržíte již brzy jako pravidla oblíbené hry "Chci zazelenat!"

Poznámka k valné hromadě:
Cílem této valné hromady je zejména obnovení mandátu volených orgánů na rok 2023. Předpokládáme že na následně konaném Wintersummitu proběhne diskuze o některých důležitých bodech klubové agendy. V této diskuzi považujeme za důležité aby se jí účastnili potvrzení volení zástupci.

Z této diskuze pak vzniknou návrhy o kterých budeme následně hlasovat na chystané druhé valné hromadě v letošním roce, která proběhne na konci března před zahájením sezony opět v Praze na TJ Kotva.

 

Seznam přihlášených kandidátů a jejich přihlášky: 

BUDE ZVEŘEJNĚNO 10. 2. 2023


Do vedeni klubu

Jméno kandidáta Přihláška PDF ke stažení 
 Jožo Borčin PDF Tu
Zuzana Radová PDF zde
Jan Tomíček PDF zde

 

Do kontrolní komise

Jméno kandidáta Příhláška PDF ke stažení
Jana Kratochvílová PDF zde
Vašek Hakl PDF zde
Hana Tomíčková PDF zde
Lenka Brunclíková* PDF zde

Trenér

Jméno kandidáta Příhláška PDF ke stažení
Luboš Rücker PDF zde

Přihlášky budou seřazeny v pořadí jak dorazily na klubový email.

aktualizace (zde budou vypisovány změny v obsahu stránky)
10.2.2023 - zvěřejněny přihlášky k volbám, 3x vedení klubu, 3x kontrolní komise, 1x trenér

11.2.2023 - aktualizace přihlášek do voleb Kontrolní komise. Po termínu se přihlásila Lenka Brunclíková. O umožnění její kandidatury bude hlasováno na valné hromadě před představením kandidátů.

Komentáře

Výsledky voleb do orgánů klubu 2023

Ahoj draci a dračice,

posílám vám rychlé výsledky voleb konaných na 1. Valné hromadě Pražského klubu dračích lodí, která se konala dne 16. 2. 2023. Více detailů pak bude v zápise z valné hromady. Voleb se účastnilo 25 z aktuálních 27 členů klubu, z toho 7 na základě plné moci.

Ve volbách do vedení klubu získali kandidáti tento počet hlasů:
Jozef Borčin 24 hlasů, Zuzana Radová 22 hlasů, Jan Tomíček 24 hlasů, Tito kandidáti byli zvoleni.

Volby do kontrolní komise měly tento výsledek: Jana Kratochvílová 23 hlasů, Vašek Hakl 23 hlasů, Hana Tomíčková 21 hlasů a Lenka Brunclíková 4 hlasy. Byla zvolena kontrolní komise ve složení Jana Kratochvílová, Vašek Hakl a Hana Tomíčková.

Na pozici trenéra klubu byl zvolen Luboš Rücker počtem 22 hlasů.

Děkuji vám za vaši volební účast a i za odvahu se do voleb přihlásit. Všem zvoleným zástupcům přeji hodně sil a nadšení do jejich práce a činnosti v klubu. Naopak končícím členům kontrolní komise Peťe Stachové a Markétě Růčkové děkuji za jejich dosavadní činnost a práci pro klub.

Jan "Milhauz" Tomíček

Jarní slet-Volební valná hromada PDBC-již tento čtvrtek 16.2.23

Ahoj draci a dračice!

Už tento čtvrtek se bude konat na TJ Kotva volební valná hromada.

Chcete-li přijít, tak se přihlašte zde:
http://praguedragons.cz/cs/content/volebni-valna-hromada-pdbc-022023

Chcete-li přijít a hlasovat musíte mít zaplacený členský příspěvek! Nováčci, kteří si splnili podmínky pro členství mají možnost se zaplacením stát řádnými členy!

Chcete-li hlasovat, ale nemůžete přijít, pak máte možnost hlas delegovat na některého z draků, kteří tam budou. Domluvte si, kdo bude hlasovat za vás a pošlete tomu člověku mail z vaší registrované emailové adresy do kterého napíšete že mu dáváte právo hlasovat vaším jménem. Dotyčný drak si mail vytiskne a prokáže se s ním na valné hromadě.

Jan "Milhauz" Tomíček

Chci zezelenat 2023 - I

Ahoj draci,
volební valná hromada se kvapem blíží, uskuteční se ve čtvrtek 16. 2. na Kotvě od 18.30, čímž Vás na ni srdečně zvu a doufám, ve vaši hojnou účast, abychom byli usnášeníschopní a zvolili si příslušné členy do klubových orgánů.
http://praguedragons.cz/cs/content/volebni-valna-hromada-pdbc-022023

Nicméně, abyste mohli na valné hromadě hlasovat se všemi kompetencemi řádného čléna klubu, je potřeba si zahrát naši oblíbenou hru "CHCI ZEZELENAT", která spočívá v uhrazení první poloviny členského poplatku na rok 2023.
Pokud byste chtěli změnit status svého členství, tak se mi prosím ozvěte na mail: ruckova.m@centrum.cz
Poplatek uvedený v tabulce:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L3SnrHdUl80_Mikifp4pkosGYAcglBO4...
uhraďte prosím na účet klubu:
263190184/0300, a to do 15.2.2023

Platbu označte kódem: PDBC2023_1_Jmeno_Prijmeni
Např. PDBC2023_1_Zbyněk_Pádlo
Čekatelé, kteří splnili podmínky pro přijetí, nechť se mi prosím ozvou, zda chtějí být řádnými členy klubu, nebo zůstat mimo členský rámec. V případě první varianty i oni uhradí polovinu členského příspěvku (1700,-).

Tak se směle můžete pustit do hry a zezelenat!!
Děkuji všem za spolupráci.

Markéta R.

Pozvánka na valnou hromadu klubu - volební schůzi dne 16.2.

Ahoj draci a dračice,

v souladu se Stanovami klubu svolávám tímto volební valnou hromadu Pražského klubu dračích lodí na čtvrtek 16.2. 2023 do prostor loděnice TJ Kotva. Jedná se o volební hromadu, jejímž účelem je potvrdit, případně nově obsadit volené pozice v našem klubu. Jde o pozice vedení klubu, kontrolní komise a pozici trenéra klubu.

Bližší informace, možnost přihlášení se na valnou hromadu najdete zde.
http://praguedragons.cz/cs/content/volebni-valna-hromada-pdbc-022023

Informace o tom jak probíhají volby, jak se přihlašovat i přihlášku samotnou naleznete zde:
http://praguedragons.cz/cs/content/nominace-prihlasky-do-klubovych-voleb...

Těším se na setkání s vámi!

Jan "Milhauz" Tomíček

Syndikovat obsah