TRÉNINK - Pravidelny pondělní trénink - 3 x 300

19/10/2020 - 18:00
19/10/2020 - 19:30

Pravidelný pondělní týmový trénink v lodi.

S ohledem na aktuální omezení byly pravidelné pádlovací tréninky ukončeny a pádlovací sezóna uzavřena.

Toto pondělí proběhně první nepádlovací trénink. Bude se jednat o speciální trénink 3x300.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mAHKe6g-JgYLE7AUX176cGFr6pGjRX1E...


Tento trénink se nekoná na loděnici, ale probíhá samostatně doma.

Zájemci se přihlašujte jako obvykle.

Syndikovat obsah