Rektorský den ČVUT - Závod fakult

Ve středu 11.5. proběhl rektorský sportovní den ČVUT. Cílem tohoto dne je umožnit studentům, ale i zaměstnancům ČVUT aktivní odpočinek tím, že jsou nabídnuty možnosti různého sportovního vyžití a to včetně netradičních sportů.

Mezi tyto netradiční sporty zatím stále ještě patří i dračí lodě a to i přes jejich stále rostoucí oblibu a rapidně rostoucí počet aktivních sportovců. Rachot bubnu, cákání pádel, souhra dvaceti lidí a jistá vizuální atraktivita nazdobené dračí lodi samotné totiž mají své kouzlo. Zároveň je to sport velmi týmový ve kterém více než v jiných sportech jde o skutečnou souhru týmu a vzájemnou podporu. Nikde jinde totiž neplatí více, že všichni jsou na jedné lodi.

Proto jsme se velice rádi zhostili úkolu uspořádat Závod dračích lodí - přebor fakult pro ČVUT v Praze. Předpokládalo se, že studenti ČVUT postaví 4 posádky a rovněž tak zaměstnanci a celkově tak uvidíme na vodě osm posádek a napínavé a vzrušující chvíle.

Pro všechny účastníky byl připraven program, který se skládal z úvodního slova o historii. původu a tradici dračích lodí, dále shrnutí závodní historie dračích lodí i pár slov o současnosti. Součástí bylo i nutné proškolení techniky pádlování a bezpečnosti. Po něm již následoval trénink na vodě a na závěr samotný závod na 500 metrů.

Bylo pro nás všechny velké zklamání, když nakonec na akci přišlo z celého ČVUT celkem 28 studentů a 27 učitelů. Věřím že problém nebyl ani tak v nezájmu studentů či pedagogů, ale spíš v ne zcela dobře provedé propagaci, která proběhla pozdě a nevhodně zvoleným způsobem. O to větší pochvalu si od nás zaslouží dva týmy, které se opravdu daly dohromady a přišli. Tým studentů FJFI a tým zaměstnanců FSv.

Mrzelo nás, když jsme museli tyto týmu rozdělit do dvou lodí a doplnit ostatními účastníky rek. dne, abychom vytvořili posádky o stejném počtu lidí a udrželi tak spravedlivé podmínky závodu. Ovšem ukázalo se, že tým netvoří jen seskupení lidí, ale určitá sehranost, nebo snad myšlenka sounáležitosti. Protože v obou závodech vždy tým, který byl složen z členů jedné fakulty porazil tým, který se složil až na místě.

Dračí lodě jsou týmovým sportem ve kterém síla týmu hravě zdolá sílu jednotlivce. A stejně jako loď na vodu musí dostat celý tým, stejně tak jí celý tým musí dostat i do cíle.

Pro zajímavost uvádíme výsledky závodu na 500 metrů. (min:sec)

První jízda - Studenti
1 - loď MAYA - žlutá - Tým FJFI - 2:26
2 - loď PALOMENA - zelená - složený tým - 2:28

Druhá jízda - Pedagogové a zaměstnanci.
1 - loď MAYA - žlutá - Tým FSv - 2:32
2 - loď PALOMENA - zelená - složený tým - 2:43

pro zajímavost dodávám, že výsledky profesionálních posádek na trati 500 metrů jsou kolem 2:05.

Za organizátora bychom chtěli touto cestou poděkovat všem účastníkům závodu dračích lodí - rektorského dne ČVUT. Chtěli bychom také poděkovat zaměstnancům ÚTVS ČVUT za možnost závody uspořádat. Protože Pražský klub dračích lodí je organizace, která podporuje rozvoj dračích lodí a zároveň podporuje akademický sport, tak doufám, že se budeme moci znovu setkat za rok na obdobné akci s vyšší účastí akademické obce.

Děkujeme rovněž za fotografie poskytnuté členy týmu FJFI, které byly použity v tomto článku. Máte-li další fotografie o které se chcete podělit, odešlete je na naší adresu Děkujeme

Rektor_den_2011
Datum konání: 
Pon, 16/05/2011
Syndikovat obsah