Historie Halových pohárů dračích lodí

-----------------------------------HISTORIE HALOVÝCH POHÁRŮ DRAČÍCH LODÍ-----------------------------------------------

První zmínky o sportovních klání v přetahování na dračí lodi na volném prostranství se ve střední evropě objevují v dračích kronikách již v polovině 19. století. Skutečně první Halové poháry dračích lodí však vnikají o něco pozdějí až ke konci 19.století. Bohužel jedinou dochovalou zmínkou zachycující tento sportovní trend, je článek s dobovou fotografií z francouzkého tisku popisujicí události kolem nehody v rámci 15. ročníku Halového poháru v Paříži 22. října 1895.

 

Dobový snímek tragédie kolem 15. ročníku Halového poháru dračích lodí v Paříži

 

Dosud nevyjasněné příčniny této události společně s fotografií zachycující momenty těsně po tragédii, dali vzniknout mnoha teoriím a studijním pracem předních světových odborníků. Ani tyto studie však nepodaly odpovědi na všechny otázky a záhada není stále objasněna. Výňatky z některých prací si zde připomeňme:

 


 

Málo známou skutečností je, že pařížská tragédie lodi Carmina při halovém mistrovství dračích lodí se dočkala i uměleckého zpracování, slavného francouzského skladatele Georgese Bizeta následně inspirovala k napsání dodnes četně hrané komické opery Carmen. Události předcházelo pochybení jedné z klíčových pozic při jištění lodi během klání. Philippe Le Mochiteau totiž v kritický okamžik na chvíli ztratil pozornost poté, co kolem něj po okraji bazénu prošla krásná španělská prodavačka dračí zmrzliny Carmen, která navíc kvůli horku způsobeném nažhavením závodníků na svou dobu značně odhalila své vnady. Nejen Le Mochiteau, ale ani ostatní organizátoři navíc nevzali do úvahy krajní nažhavení francouzských závodníků, kteří se dosud nesmířili s prohrou své země v prusko-francouzské válce a s následnou ztrátou Alsaska - Lotrinska a nepočítali s jejich bezmeznému odhodláním zcela převálcovat protivníky, pocházející nejen z Pruska, ale ze všech ostatních částí Německa. Jejich odhodlání rozdrtit německého protivníka se nezastavilo ani na okraji bazénu. Tragédie lodi Carmina následně z bezpečnostních důvodů zbrzdila rozvoj sálového přetahování dračích lodí na západ od Rýna a na druhé straně touha poražených Němců po odvetě podnítila rozvoj přetahování především v okolí Brandenburgu. I historie dračích lodí v Evropě má dosud řadu nedostatečně zmapovaných míst.

Dle archivních materiálů z Národního archivu Francouzské republiky - sekce Le Dragon, léta 1880-1900 a na základě jejich kritického porovnání se zdroji z městského archivu v Brandenburgu zpracoval Joseph Shpanik. Autor tímto děkuje za udělený studijní a badatelský grant Drakonově nadaci.

 


 

Další zdroje však hovoří o tom, že Philippe Le Mochiteau byl v tom zcela nevinně!!! U lodi Carmina, typu 120, čísla 721 zákeřní Němci odpojili nově zavedený brzdný systém firmy Westinghouse (byl zaveden jako povinný na vrcholných závodech v halovém přetahování právě kvůli častému nedobrždění lodi na kraji bazénu) a nažhavení Francouzi spoléhající na tuto novinku se ocitli na ulici. Důvodem odpojení prý byla snaha o snížení opotřebení brzdných ploutví lodi, nikoliv nepřátelství mezi národy, alespoň tak to bylo zaznamenáno ve vyšetřovacím protokolu.

Za Massachusetts institute of defectoscopy protokol zpracoval Thomas Lili of Valley.  

S každou novou teorií však vzníká daleko více otázek a pochybností. Zcela jistě ale víme, že tento sport se po více jak sto letech od popisované události, dostal i do zemí koruny české a zde nesmazatělně svým 1.ročníkem Halových pohárů dračích lodí dne 25.2.2012 začala psát novodobá historie tohoto dračího odvětví.

- 29.2.2012 Grep -
Datum konání: 
Stř, 29/02/2012
Syndikovat obsah