Obnovení provozu loděnice PDBC

Vážení sportovní přátelé, milí draci.

V uplynulém týdnu proběhly na loděnici brigády i individuální práce jejichž účelem bylo odstranit škody, které nám napáchala na loděnici a vybavení povodeň. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům klubu PDBC, dále členům našich spřátelených klubů MZV, Zetkařům a Dragons CZ. Chtěl bych poděkovat ale i všem ostatním kteří přišli a pomohli nám tak uvést loděnici zpět do provozuschopného stavu.
Děkujeme rovněž za veškerou nabízenou pomoc, kterou nám nabídly ostatní kluby a organizace a jíž jsme nakonec nevyužili. Věříme, že se stále najdou tací, kteří takovou pomocí potřebují a rádi jí využijí.

Vedení klubu proto oznamuje:

1) Postupné obnovení provozu loděnice i klubovny pro tréninky klubu PDBC a rovněž ostatní trénující posádky i jednorázové tréninky.

2) Následky povodní jsou stále viditelné, proto prosíme posádky o zvýšenou opatrnost při pohybu na loděnici a břehu řeky. Rovněž při plavbě na řece dbejte na zvýšenou opatrnost.

3) V souvislosti s možnou kontaminací vodou a bahnem prosíme, aby návštěvníci loděnice dbali na osobní hygienu a dostatečnou ochranu zdraví.

POZOR! Státní plavební správa obnovuje plavbu na Vltavě v úseku Praha, Jiráskův most (ř. km 54,27) – Praha, spodní část Branického ostrova (ř. km 59,20) od 14. 6. 2013, 15:00 hodin. Žádáme všechny posádky o respektování tohoto nařízení.
Text oznámení zde: http://www2.pvl.cz/pro-media-a-verejnost/aktuality/omezeni-plavby

Za vedení klubu PDBC

Jan Tomíček

Datum konání: 
Ned, 16/06/2013