Závody a startovné

Popis jednotlivých typů závodů:

Na festivalu Pražský dračí podzim vám nabízíme následující závody:

Závod na 250 metrů
Závod na 250 metrů ženských posádek
Závod na 1000 metrů
Závod indonéských lodí

Závod v přetahování
 

- Závod na 250 metrů: Klasický závod dračích lodí odpovídající pravidlům IDBF. Trať o délce 250 metrů se souběžným startem s vyrovnáním lodí. Kormidelníky zajišťuje organizátor festivalu. Posádka min 16 a max. 20 pádlařů+1 bubeník/ice. 
Závod se jede v kategorii mixed - povinnost mít v posádce nejméně 4 ženy.

Týmy startují v rozjížďkách všechny pohromadě. Po rozjížďkách se rozdělí dle dosažených výsledků do závodních pohárů.  Vyhlášeny budou nejméně dva závodní poháry.
Organizátor si vyhrazuje právo upravit počet pohárů dle počtu přihlášených.

Vzhledem k zájmu o tento závod v loňském roce i letos budeme vypisovat kategorii - Ženy/Woman - tedy kategorie čistě ženských posádek. Závod na 250 metrů, kdy v posádce je nutné mít nejméně 100% žen :-)

V případě malého počtu ženských posádek pojedou ženské posádky s ostatními posádkami dle své výkonnosti. Kromě jejich umístění tomto poháru již však předáme i cenu za účast ženské posádky.

- Závod na 1000 metrů: Závod na dlouhé trati. Trať 1000 metrů s otočkou. Bez kategorií. Start intervalový ve skupinách. Kormidelníka zajišťuje organizátor festivalu, na požádání může mít tým vlastního kormidelníka. Posádka max. 20 pádlařů + 1 bubeník/ice, minimálně 4 ženy.

 - Závod indonéských lodí – Pohár Tanjung Pinangu: Závod na tradičních indonéských lodích na trati 600 metrů s otočkou. Souběžný start dvou lodí. Tento závod se pojede podle pravidel a systému, jakým se jezdí závody ve městě Tanjung Pinang v Indonésii odkud pocházejí naše indonéské lodě. Posádka max. 12 pádlařů. Kormidelníka zajišťuje organizátor festivalu.

Recesní závod:

- Závod v přetahování: Posádku tvoří 8 členů týmu, z toho minimálně 2 ženy. 2 týmy sedí proti sobě v lodi a přetlačují se pádlováním. Z týmů přihlášených do této soutěže bude sestaven vyřazovací systém.

Poznámka: Organizátor si vyhrazuje právo zrušit výše uvedené závody a recesní závod v případě malého počtu přihlášených týmů nebo z časových důvodů. Dále si vyhrazuje právo v recesním závodě omezit počet startujících. V případě omezení rozhoduje pořadí přihlášení.

Startovné

Druh startovného Cena Kč 
Cena EUR

Startovné na Pražském dračím podzimu
- zahrnuje startovné na všechny závody (250m, 1000m, indonéské lodě i recesní závod)

6000,- s DPH
220,-

Startovné na Pražském dračím podzimu s firemní prezentaci

- zahrnuje výše uvedené startovné a navíc možnost umístění firemní reklamy (banneru, plachty, infostánku) v místě konání festivalu

10000,- s DPH 360,-

V ceně startovného je zahrnut jeden trénink před závody pod vedením zkušeného kormidelníka a trenéra z řad našeho klubu. Termín tohoto tréninku si prosím domluvte při přihlašování vaší posádky na emailu praguedragons@gmail.com

Termín pro registraci týmů je – pondělí 8. září 2014
PRODLUŽUJEME TERMÍN PRO REGISTRACI DO 10.9.2014 - JEŠTĚ STÁLE JE ŠANCE SE PŘIHLÁSIT!!!

Úhrada startovného:
Převodem na účet klubu (č.ú. 263190184/0300, vedený u ČSOB) nejpozději do 9.9.2014(prodlouženo do 11.9.) 
nebo po domluvě též v hotovosti při registraci posádky v den závodu. Potvrzení o platbě rovněž obdržíte při registraci posádky v den závodu.

POZOR! Posádky, které se přihlásí do 25.8.2014 získají slevu na startovném ve výši 10%. Startovné pak činí 5400,- Kč včetně DPH. Rozhodující pro výši startovného je datum přihlášky. Nebude-li snížené startovné uhrazeno do 29. 8. 2014, nárok na slevu se nepřiznává. 

Všem týmům nabízíme kromě jednoho tréninku v ceně startovného také možnost tréninků na naší loděnici. Pro méně zkušené posádky nabízíme možnost placeného tréninku s trenérem, pro zkušenější pouze možnost zapůjčení lodi, případně lodi s kormidelníkem. V případě zájmu nás kontaktujte.

Přihlašování na festival: ZDE

Pražský klub dračích lodí je plátcem DPH.

Datum konání: 
Pon, 28/07/2014