Převoz lodí

Existující úprava vyhlášky (Změny od 19. ledna 2013): http://www.ibesip.cz/cz/legislativa/pravidla-silnicniho-provozu/zmeny-v-...

Nově však existuje skupina řidičského oprávnění B96, která přidala nové možnosti. viz. dále

K přepravě dračích lodí zpravidla potřebujete vozík za osobní automobil, avšak poměrně větší hmotnosti a rozměrů. Jaké k tomu potřebujete řidičské oprávnění a jaká jsou další omezení? Mnohdy to bohužel přesně nevědí ani ochránci zákona, je tedy potřeba vědět čím se hájit.

Řidičský průkaz

Při výběru správné kombinace automobilu a vleku stačí pro převoz 1-2 dračích lodí skupina B. Většinou se ale dostanete přes tuto hranici, kdy je potřeba skupina B+E. S ní už ale převezete i 8 lodí a skupinu C s nutností profesního osvědčení, pokud zrovna lodě nepřevážíte v kamionu, rozhodně nepotřebuje. Pozor, nemáte-li potřebnou skupinu, je to jízda bez řidičckého oprávnění a riskujete ztrátu řidičáku až na 2 roky a až 50 000 Kč (Obvykle vám nekompromisně zabaví řidičák na 1/2 roku s pokutou 25 000 Kč).

Skupina B

Jsou dva možné způsoby řízení jízdních souprav s řidičským oprávněním skupiny B.

dle stanoviska ministerstva dopravy

a) Motorové vozidlo (max 8 + 1 míst a 3 500 kg). K tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Souprava tedy může mít následující složení: motorové vozidlo 3 500 kg + přípojné vozidlo až 750 kg = jízdní souprava 4 250 kg (ve všech uvedených případech se jedná o maximální přípustnou hmotnost - celková hmotnost - tedy hmotnost vozidla včetně maximálně možného nákladu z TP). Tohoto ale s více jak jednou dračí lodí nedocílíme, přichází v úvahu spíše varianta c.

c) Pokud maximální přípustná hmotnost soupravy (vozidlo + přívěs) nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti přípojného vozidla 750 kg, přípojné vozidlo tedy může být těžší.  Příklad takové jízdní soupravy může být následující: tažné motorové vozidlo o maximální přípustné hmotnosti 2 000 kg, s pohotovostní hmotností 1 500 kg, spojené s přípojným vozidlem o maximální přípustné hmotnosti nejvýše do 1 500 kg, tj. jízdní souprava o maximální přípustné hmotnosti do max. 3 500 kg.

Skupina B96 (skupina B v rozšířeném rozsahu, harm. kód 96)

S tímto oprávněním můžete řídit soupravu (vozidlo + přívěs) kde maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla přesahuje 750 kg, přičemž nejvyšší povolená hmotnost jizdní soupravy překračuje 3 500 kg, ale nepřekračuje 4 250 kg. Tedy napřiklad vozík 1 500 kg zapojíte za automobil 2 500 kg, tj. jízdní souprava má hmotnost 4 000 kg. Toto oprávnění tedy umožní k tažení využít i větší a obvykle silnější vozidla.

Skupina B+E

S tímto oprávněním můžete řídit motorové vozidlo, k jehož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 750 kg. Podotýkáme, že je ale nutné dodržet podmínky pro zapojování vozidel do jízdních souprav.

Uvedená úprava platí pro celou Evropu.

Hmotnost přívěsu

Nejasnosti jsou i v tom, jak těžký přívěs lze připojit za osobní automobil §14 vyhl. č. 341/2002 Sb.

Výrobcem dané omezení hmotnosti pro brzděné a nebrzděné přívěsy nesmí být překročeny. Najdete je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla (zprav. zde půjde o traktory). Hypoteticky si tedy lze představit, že s řidičským oprávněním skupiny B+E lze řídit jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost je 12 250 kg, jestliže je konstrukční rychlost tažného vozidla nejvýše 40 km.h-1. U tažných vozidel s vyšší konstrukční rychlostí se lze dostat na 8 750 kg hmotnosti soupravy. Jde zde samozřejmě o extrémní případy. V TP budete nejspíš mít nižší hmotnosti.

Nebrzděná vozidla kategorie O1 (tj. přívěsy do 750 kg) mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla. Okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla.

Z uvedeného je zřejmé, že pro zapojení k automobilu je důležité aby údaj v TP nepřesahovala okamžitá hmotnost nikoli maximální. Prázdný vlek 750 kg tedy můžeme převážet i za automobilem s omezením pro tažné zařízení 750 kg i když celková hmotnost vleku (včetně max. nákladu) je třeba 1500 kg. Jak v případě kontroli policie okamžitou hmotnost zjistí je na ní.

Rozměry přívěsu

Pro jízdní soupravu platí také délková omezení - §14 vyhl. č. 341/2002. Výška 4 m, šířřka 2,55m. dékla přívěsu: přípojného vozidla kategorie O1 nebo O2  vybaveného spojovacím zařízením třídy B50-X   (pro kouli ISO 50)  8 m, speciálního přívěsu nebo nákladního přívěsu pro přepravu letadel kategorie O1 nebo O2 vybaveného spojovacím zařízením třídy B50-X (pro kouli ISO 50) 9,5 m. (měřeno od koule) a délka celé soupravy 18,75 m.

Dále platí, že přečnívá-li náklad vozidlo více než o 1 m nebo přečnívá-li náklad z boku vnější okraj obrysových světel více než o 40cm, musí být přečnívající konec nákladu označen červeným praporkem o velikosti nejméně 300 x 300 mm, za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou odrazkou a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být trojúhelníkové a smějí být nejvýše 1,5 m nad vozovkou. U vozíků pro lodě řešeno posouvacím koncem.

Žlutý majáček

Často se zviditelnění konce soupravy provádí umístěním žlutého majáčku na konec. To ale vyhláška dovoluje jen v určitých případech (stanovení některým oprávněným úřadem, vozidlo provádí speciální práce, ...) z nichž žádný obyčejné přepravě nevyhovuje a tudíš majáček porušuje vyhlášku.

Rychlost

Dle vyhlášky je v ČR jízda s přívěsným vozíkem omezena na max. 80 km/hod. Toto lze u některých typů vozíků formou vyjímky ministerstva dopravy rozšířit na 100 km/hod. Je zaznamenáno do TP.

Dálniční známka

Od 1. 1. 2010 stačí dálniční známka do 3,5 t na tažném vozidle a nevadí, že souprava 3,5 t překračuje.

Zahraničí

Tyto pravidla by měla platit v celé Evropské unii až na vyjímky v rychlostech a dálničních známkám. Doporučuji zjistit třeba zde, nebo dálniční známky zde

Zahraniční dálniční známky: Několik zkušeností jak je to s dálničnímy poplatky v okolních zemích:

Bez poplatku: Německo, Nizozemí, ...

Mítné brány: Itálie, ...

Slovensko: dálniční známky podobně jak u nás, roční, měsíční, týdení. Pro soupravu nad 3,5t nutno pořídit i dálniční známku na přívěs. Ta se lepí také na pravou stranu čelního skla automobilu.

Švýcarsko: dálniční známky jen roční, ale bez vztahu k automobilu, prodávají se tedy se slevou k dalšímu použití. Na přívěs je potřeba stejná dalniční známka jako na automobil. Lepí se přímo na přívěs.

Datum konání: 
Pát, 13/05/2011
Syndikovat obsah